27/2020

Zmeny psychických stavov a ich prejavy v interakciis psychickou záťažou

článok prečítaný 1788 x

Autor: Činovský, J.Blusková, I. Škodáček

 

Autori venujú pozornosť psychickým stavom a súvislostiam ich zmien pri odolnosti voči záťaži. Oblasť poznania týchto stavov je aktuálna najmä z hľadiska postresových porúch účinkom dlhodobého, krátkodobéhoa náhleho, nadlimitného stresu u detí. Predložená práca prináša formou prehľadu našich a zahraničnýchskúseností súhrn poznatkov z oblasti zmien psychických stavov pri záťaži. Autori vychádzajú zo skúsenostív aplikovanej oblasti ozbrojených zložiek. Uvádzajú poznatky, ktoré syntetizujú v kľúčových príznakoch:

dezorganizácia správania, význam stresového podnetu, vznik somatických a mentálnych ochorení, stavy anticipácie a silného jednorazového stresového otrasu. Referát, ktorý sa týka prežívania stresu, približuje oblasťdiagnostiky a terapie u detí v kazuistike (lit. 24).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie