27/2020

Násilie a obeť, viktíma

článok prečítaný 2454 x

Autor: J.Kafka, E.Pálová

 

Autori v práci podávajú schematické zobrazenie situácie obete a podrobnejšie opisujú adekvátnu, inadekvátnu a patologickú reakciu na násilie. Uvádzajú aj prvým autorom pôvodne opísané formy násilia, vrátanesituácie obete – násilie proti sebe samému, obeť a aktér násilia je tá istá osoba, násilie individuálne, človekako viktíma, násilie skupinové (obeťami sú viacerí ľudia, často bez akéhokoľvek vzťahu k násiliu), násiliehromadné s množstvom obetí, násilie proti prírode. Krátko sa uvádzajú primárne, sekundárne a terciárnemožnosti prevencie viktimácie (obr. 1, lit. 7).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie