27/2020

Ona, ona a zase ona. Supervízna kazuistika

článok prečítaný 2760 x

Autor: Hana Smitková

Kazuistika zachytáva niektoré aspekty priebehu 3-ročného supervízneho stretávania sa terapeutky, ktorá sa venuje väčšinou detskej klientele, a supervízorky. Obe pracujú prístupom zameraným na človeka. Kazuistika sa zameriava na supervíziu stretávania sa s dospelou klientkou terapeutky, opisuje vývin ich vzťahu, problémy a posuny a súbežne aj priebeh supervízneho vzťahu a procesu.

Kľúčové slová: kazuistika, supervízia, psychoterapia.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (4)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie