27/2020

Spektrum závislostí u mladých ľudí

článok prečítaný 4659 x

Autor: Ľuboslava Sejčová

 

O užívaní drog mládežou môžeme mať len nepriame údaje (počet liečených pacientov na drogovú závislosť a anonymné prieskumy, ktoré odrážajú skúsenosť mladých ľudí s užívaním nealkoholových drog). Ťažko odhadnúť aj počty nelátkovo závislých. V porovnaní so závislosťami od psychoaktívnych látok sú nelátkové závislosti (závislosť od internetu, chatovania, nakupovania, telefonovania a pod.) menej nápadné. Preto sme sa snažili poodkryť riziká a ohrozenie látkovými a nelátkovými závislosťami.

Cieľ: Realizovali sme skríning látkových a nelátkových závislostí (2009 – 2010), ktorého cieľom bola diagnostika závislého správania mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov (n = 517). Snažili sme sa vytypovať základné faktory podmieňujúce vznik závislostí medzi mládežou a porovnať závislých a nezá-vislých na základe vybraných osobnostných, rodinných a iných kategórií.

Metódy: Vo výskume sme použili dotazník skríning látkových a nelátkových závislostí (SLNZ, 2009) vytvorený autorkou. Pri vyhodnotení interindividuálnych osobitostí sme použili χ²-test a kontingenč-né tabuľky.

Výsledky: Zistili sme, že mladí ľudia vo veku 15 – 24 rokov najviac trpia rizikovým pitím alkoholu (83 %), rizikovým SMS-kovaním (78 %), rizikovým hraním počítačových hier (62 %), oslovením sektou (56 %), nikotinizmom (57 %), rizikovým diétovaním (49 %), rizikovým surfovaním na internete (40 %), užívaním drog (40 %), rizikovým pripojením na internete (25 %), rizikovým prejedaním sa (20 %), rizikovým mailovaním (17 %), rizikovým nakupovaním (17 %), rizikovým pozeraním TV (10 %), workoholizmom (p. Nešpora) (10 %), závislosťou od chatovania (p. Zimmerla) (9 %), rizikovým hraním na výherných automatoch (5 %), drogovou závislosťou (p. Nešpora) (4 %), rizikovým tipovaním (4 %), gamblingom (p. Johnsona) (2 %), gamblingom (p. kritérií s SR) (1 %).

Záver: Vzhľadom na nebezpečenstvo nelátkových závislostí, ktoré ohrozujú mládež a vysoké prekrývanie látkových závislostí s nelátkovými, ako to ukázal náš výskum, je vhodné zamerať výraznejšie pozornosť aj na prevenciu nelátkových závislostí (patologického hráčstva, závislosti od internetu, od chatovania) u mladých ľudí. Najčastejšou kombináciou závislostí u mladých ľudí je užívanie drog – nikotinizmus – rizikové pitie alkoholu – závislosť od internetu – workoholizmus – gamblerstvo. Tieto závislosti spolu súvisia.

Kľúčové slová: látkové závislosti, nelátkové závislosti, technologické závislosti, závislosť od internetu, závislosť od telefonovania (mobilu), závislosť od televíznych programov, gambling, oniománia, workoholizmus, závislosť od siekt a kultov, prevencia závislostí.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (20)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie