27/2020

Poruchy spánku u 81-ročného pacienta s obštrukčným spánkovým apnoe

článok prečítaný 2005 x

Autor: Gabriela Šedivá, Eva Feketeová

Insomnia je jeden zo symptómov psychiatrických ochorení a rovnako predstavuje rizikový faktor pre vývoj psychických porúch. Psychické poruchy môžu prispievať k výskytu insomnie u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe (OSA). Používanie GABA-ergných nondiazepínových zlúčenín je spojené so zlepšením spánku a má malý alebo žiadny efekt na apnoicko-hypopnoický index u pacientov s OSA. Vzhľadom k významnému prekrývaniu symptómov medzi insomniou a OSA, liečba týchto spánkových porúch je náročná a vyžaduje multidisciplinárnu spoluprácu.

Kľúčové slová: poruchy spánku, obštrukčné spánkové apnoe, nonbenzodiazepínové zlúčeniny

 

 

Insomnia is a symptom of psychiatric disorders and also a risk factor for the development of these disorders. Psychiatric comorbidities may contribute to the occurrence of insomnia in patients with OSA. The use of GA-BAergic nonbenzodiazepine agents has been associated with improvements in sleep and has little or no effect on the apnea-hypopnea index in patients with OSA. Given the substantial overlap in symptoms between insomnia and OSA, treatment of these sleep disorders can be challenging and will require multidisciplinary collaboration.

Key words: sleep disorders, obstructive sleep apnea, nonbezodiazepine agents

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie