27/2020

Neuronálne koreláty percepcie hudby a hudobných emócií ako základ muzikoterapie

článok prečítaný 2281 x

Autor: Andrej Harinek, Daniela Ostatníková

Hudba je univerzálny prostriedok, ktorý sa stal dôležitou súčasťou života jednotlivca. Počúvanie hudby prináša so sebou zmenu aktivity v početných oblastiach mozgu vrátane kľúčových štruktúr zapojených do emocionálneho spracovania. Schopnosť hudby modulovať aktivitu v týchto štruktúrach je dôkazom jej schopnosti indukovať emócie. S tým súvisia aj zmeny v činnosti autonómneho nervového systému a neuroendokrinného systému, ktoré zároveň významným spôsobom ovplyvňujú imunitný systém. Môžeme teda predpokladať, že hudba aktivovaním kľúčových mozgových štruktúr a s nimi spojenými autonómnymi, neuroendokrinnými a imunitnými reakciami a interakciami, sprostredkuje prospešné účinky na telesné i duševné zdravie človeka.

Kľúčové slová: hudba, mozgové štruktúry, emócie, autonómny nervový systém, zdravie

 

Summary

Music is the universal medium who became an important part of an individual's life. Listening to music changes the activity in numerous brain regions including the key brain structures involved in emotional processing. The ability of music to modulate the activity of these structures is proof of its ability to induce emotions. This is related to changes in the activity of the autonomic nervous system and neuroendocrine system, which also significantly affect the immune system. Therefore we can assume that activation of key brain structures in association with music and associated autonomous, neuroendocrine and immune responses and interactions will mediate the beneficial effects on physical and mental health.

Key words: music, brain structures, emotions, autonomic nervous system, health

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie