27/2020

Imaginace jako terapeutické agens u somatické a psychické poruchy

článok prečítaný 2049 x

Autor: Drahomír Balaštík

Souhrn

Kazuistika informuje o psychoterapii hospitalizované pacientky, primárně léčené pro závažné urologické choroby. Byla opakovaně operována a její léčení bylo dlouhé, s mnoha komplikacemi a recidivami. Vedle toho trpěla úzkostně depresivními poruchami, které byly jednak reakcí na zdravotní potíže a jednak na osobní tragické zážitky. Psychoterapie probíhala v nekomfortním prostředí nemocničního oddělení, s omezeným počtem sessí a dle možností daných somatickou léčbou. Využívaly se při ní především techniky imaginace (dle psychosyntézy a katatymně imaginativní psychoterapie), která se může se uplatnit, jak potvrzuje i naše kazuistika, v terapii psychických potíží (v našem případě úzkostně depresivních), ale i při léčení chorob tělesných orgánů (u nás záněty, ileózní stavy, fibrotizace aj.) i v adaptaci na život s fyzickým postižením (především stomie). Důležité místo mezi imaginovanými motivy, v individuálních i v kolektivních představách, má voda. Její imaginace může mít až překvapivé léčebné účinky (což se projevilo patrně i u somatických chorob naší pacientky), takže někteří dokonce mluví o „katatymní hydroterapii“. Významnou roli v tom patrně hrají vztahy funkcí tělesných s hlubině psychologickými (až fyziologickými), tj. psychoidními procesy.

Klíčová slova: imaginace v psychoterapii, katatymně imaginativní psychoterapie, psychoidní procesy, psychosyntéza, psychoterapie u somatických chorob

 

Summary

The case study provides information about psychotherapy of a hospitalized patient primarily for serious urologic diseases. She repeatedly underwent surgeries and the treatment was long with many complications and relapses. Furthermore, as a reaction to her health problems and to personal tragic experiences she suffered from anxiety and depressive disorders. Psychotherapy was conducted in uncomfortable hospital environment with a limited number of sessions and only as allowed by the treatment of her physical illnesses. During this psychotherapy mainly the imagination technique was used (in accordance with psychosynthesis and guided imagery). As our case study too shows, it can be applied not only in the therapy of psychological problems (in our case anxiety and depression), but also during treatment of body organ diseases (in our case inflammations, ileus, fibrosis and other things) and while adapting to living with a physical handicap (mainly the stoma). Water has an important place among imagined motifs both in individual and collective imagination and can have surprising therapeutic effects. Most likely, it had an impact on the physical illnesses of our patient. Some authors, therefore, speak of “catathymic hydrotherapy”. An important role is probably played by the relationships between body functions and depth-psychological / physiological (i.e. psychoid) processes.

Keywords: guided imagery, imagination in psychotherapy, psychoid processes, psychosynthesis, psychotherapy for physical illnesses

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (4)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie