27/2020

Test vtipov po 25 rokoch

článok prečítaný 2231 x

Autor: A. Heretik, K. Vajdičková

 

Práca na teste vtipov (”Witztest“) sa začala pred 25 rokmi z podnetu prof. Guensbergera. Vznikla metóda s 10 slovnými a 10 kreslenými vtipmi. Úlohou probanda je vysvetliť pointu vtipu a ohodnotiť na 5-bodovej škále emočnú rezonanciu. V predloženej práci sumarizujeme výsledky piatich empirických výskumov s testom vtipov urobených na zdravých probandoch a psychiatrických pacientoch. Výsledky ukazujú, že test spoľahlivo diferencuje pacientov so schizofrénnymi poruchami od depresívnych a zdravých subjektov. Schizofrénni pacienti dosahovali signifikantne nižšie skóre pochopenia vtipov a produkovali viac akcesorických fenoménov (bizarné interpretácie). Depresívni probandi mali nižšie skóre emočného ohodnotenia vtipov a ich intepretácie boli ovplyvnené špecifickými kognitívnymi poruchami, ako je katastrofizovanie, selektívna abstrakcia, personifikovanie a podobne. U zdravých subjektov (študenti VŠ) výsledky záviseli aj od typu vzdelania (študenti humanitných vs. technických smerov), aj od ich osobnostných dimenzií, ako sú introverzia–extraverzia, intuícia–percepcia (lit. 7).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 1/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie