27/2020

Symptómy agresivity v osobnosti mladistvých

článok prečítaný 2255 x

Autor: I. Škodáček, K. Činovský

 

Východisko: V práci sa zvýrazňuje hľadanie premenných agresívneho správania, ktoré sa preukazuje od detského veku.

Cieľ: Ilustrácia agresívneho správania u adolescentného pacienta.

Metodika: V kazuistike 17, 7-ročného pacienta s diagnózou porucha emócií a správania a tentamen suicídií sa opisuje vývoj protispoločenských a agresívnych prejavov správania.

Výsledky: Z vyšetrení vyplýva subnormná osobnosť extrovertovane orientovaná s prejavmi juvenilnej delikvencie na podklade zvýšenej agresivity.

Záver: Na vyvíjajúci sa biologický podklad nedospelého mozgu sa má pôsobiť v čo najväčšom rozsahu prístupmi z disciplín zaoberajúcich sa mládežou, vrátane osôb polície, u ktorých treba redukovať nežiaducu agresivitu (lit. 12).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie