27/2020

Schizofrénia a mesiac narodenia

článok prečítaný 2178 x

Autor: Peter Janík, Vladimír Novotný, Dušan Kešický

Úvod: Množstvo epidemiologických štúdií dokázalo súvislosť medzi expozíciou vírusovým ochoreniam hlavne v druhom trimestri gravidity, ktorý je dôležitý pre vývoj mozgu a zvýšeným rizikom schizofrénie. V niektorých štúdiách bolo skúmané aj vystavenie rôznym iným vírusovým infekciám, napr. rubeole vo vyššom štádiu tehotenstva. Deti matiek, ktoré prekonali infekciu počas tehotenstva mali nižšiu pôrodnú hmotnosť a pri pôrode sa vyskytlo signifikantne viac komplikácií v porovnaní so zdravými deťmi. Niektorí autori skúmali charakter rozloženia narodenia v ročných obdobiach u deficitnej schizofrénie, u ktorej bol najvyšší výskyt v lete (jún, júl) a nondeficitnej schizofrénie, ktorej výskyt bol najvyšší v neskorých zimných alebo skorých jarných mesiacoch. Tento rozdiel sa vysvetľuje predpokladom, že schizofrénia je skupinou chorôb, ako to predpokladal Bleuler.

Ciele práce: Cieľom našej štúdie bolo porovnať mesiac narodenia pacientov hospitalizovaných na 1. PK FNsP a LF UK v Bratislave za 2 roky s údajmi v literatúre a dokázať predpoklad, že schizofrenici majú zvýšený výskyt narodení v zime a na jar.

Materiál a Metodika: Jednalo sa o retrospektívnu štúdiu, pacientov so schizofréniou (n=295). Sledované údaje boli extrahované z chorobopisov Psychiatrickej kliniky FNsP a LFUK. Zisťoval sa: Mesiac narodenia, pohlavie, produktívna forma schizofrénie, kde boli zaradení pacienti s paranoidnou, katatónnou schizofréniou a akútnou psychózou s príznakmi schizofrénie (n=198), neproduktívna forma schizofrénie, kde boli zaradení pacienti s nediferencovanou, reziduálnou a simplexnou schizofréniou (n=97).

Výsledky a záver: Na základe výsledkov našej práce môžeme potvrdiť, že medzi schizofrenikmi sa častejšie vyskytujú jedinci narodení zime a v skorú jar. Vysoký počet schizofrenikov sa narodilo v máji a nízky počet v októbri. Zistili sme tiež, že sinusoidné rozloženie platí pre mužov ale nie pre ženy. Absolútne najviac schizofrenikov sa narodilo v januári. Viac schizofrenikov sa narodilo v prvom polroku ako druhom polroku. Tretina (32%) pacientov je narodených v mesiacoch marec, apríl a máj. Sezonalita narodenia sa výrazne týka mužov, ale nie žien. Sezonalita narodenia sa výrazne týka produktívnych foriem, ale nie neproduktívnych foriem.

Kľúčové slová: deficitná schizofrénia, nondeficitná schizofrénia, sezonalita narodenia, výskyt.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (33)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
Autor: Jan Trojak
Aquarius
7.6.2009 14:07
It's the dawning of the age of aquarius
[Odpovedať]

Vyhľadávanie