27/2020

Štádiá uzdravovania v terapii alkoholizmu: trauma začianku a dráma skutočnosti

článok prečítaný 2470 x

Autor: Martin Bútora

Príspevok sa zaoberá jednotlivými fázami procesu uzdravovania z alkoholizmu. Usiluje sa zachytiť emocionálny, psychický, sociálny i duchovný svet pacientov v jednotlivých štádiách liečby. Rozoberá kognitívne spracúvanie i emocionálne prežívanie uzdravovania, ako aj sprievodné behaviorálne reakcie, od etapy prijímania diagnózy až po ”zrelú triezvosť“. V duchu ”interpretatívnej paradigmy“ používanej v sociológii naznačuje, akými rôznymi spôsobmi si ľudia terapeutický proces interpretujú, aké významy mu prikladajú, aký zmysel pripisujú svojej zmenenej životnej dráhe, hľadaniu a nachádzaniu novej identity. Autor sa opiera o verbálne prejavy pacientov i terapeutov, o záznamy z vyše 700 stretnutí doliečovacích klubov a svojpomocných skupín, predovšetkým bratislavského A-klubu v rokoch 1977–1988, ako aj o vlastné skúsenosti terapeuta.

 

Kľúčové slová: alkoholizmus ako ”choroba“ a ”nemoc“, anonymní alkoholici, fázy abstinencie, kluby abstinujúcich, predterapeutické štádium, prehliadnutie, prijímanie roly alkoholika, štádiá uzdravovania, terapia alkoholizmu, vnímanie abstinencie, vyjednávanie o diagnóze.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (9)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie