27/2020

Model premenných faktorov alternatívnej emočnej skúsenosti v hippoterapii

článok prečítaný 1624 x

Autor: Stanislava Tílešová

Alternatívna emočná skúsenosť (AES) ako liečivý činiteľ predstavuje nielen u detí, ale aj u dospelých jedinečnú šancu. Prostredníctvom nej dochádza často vo vývine jedinca k náhlym zvratom.

Na základe faktov alternatívnej emočnej skúsenosti v interakcii človeka s koňom, ktoré vyčleňuje Kupper-Heilmann, možno predložiť teoretický model práce s klientom, ktorý syntetizuje rôzne psychologické teórie.

Jeho podstata je eklektická a vychádza z praktických skúseností počas pedagogickej, školsko-psychologickej a hippoterapeutickej praxe. Prax jednoznačne poukazuje na platnosť deprivačnej teórie a jej dosah pri rôznych psychických problémoch. Vývinová psychológia vyzdvihuje význam dominantných potrieb počas jednotlivých vývinových období. To je podstatné aj pri jednotlivých faktoroch AES. Kupper-Heilmann vyčleňuje tieto tri základné faktory AES pôsobiace počas hippoterapie: (1) skúsenosť byť nesený koňom (zahrňuje v sebe zážitok znášania klienta a zotrvania vo vzťahu), (2) skúsenosť môcť koňa v kontakte s ním ovplyvniť (možnosť prekonania pocitu bezmocnosti) a (3) skúsenosť, že vykonávanie kontroly je nutné a možné (zážitok pozitívnej kontroly a prijateľnosti hraníc).

Hlbšou analýzou týchto faktorov prostredníctvom hierarchie potrieb podľa Maslowa, ktorých uspokojovanie sa stáva podkladom pre pokrok vo vývine jedinca, čo je ešte konfrontované s psychosociálnym vývinom podľa Eriksona, možno predložiť v kombinácii s orálnym vývinom (vývin kognitívny) model vzájomnej interakcie uvedených premenných.

Fyzický vek nemá podstatnú rolu pri zvládnutí jednotlivých štádií vývinu (dospelý jedinec môže byť na úrovni raného vývinu v určitej oblasti ako nedoriešenej). Zvládnutie jednej (napr. pracovnej) vývinovej úlohy môže byť úspešne vyriešené a pritom jedinec zotrváva pri inej vývinovej úlohe (v oblasti osobnej) na úrovni primeranej napr. predškolskému veku.

 

Kľúčové slová: alternatívna emočná skúsenosť, deprivačná teória, eklekticizmus, štádiovosť

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (10)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie