27/2020

Sebauvedomovanie: Špecifické možnosti hipoterapie pri stimulácii jedincov s viacnásobným postihnutím

článok prečítaný 1778 x

Autor: Stanislava Tílešová

Práca na sebauvedomovaní so stimuláciou a psychoterapeutické intervencii patria k nosnej časti hipoterapie u viacnásobne postihnutých. Cieľom hipoterapie je v týchto prípadoch zlepšiť ich schopnosti adjustácie a adaptácie. Hipoterapiou stimulujeme vnímanie vlastného tela a vytváranie telesnej schémy, čo je základom pre vývin ega a lepšie vnímanie objektívnej reality. Na začiatku všetkých psychických obsahov stojí vypracovanie telesnej schémy cez neuro-, senso-, psychomotorickú integráciu postupného zdokonaľovania vnímania a konania, ktoré má viesť k psychosociálnej zrelosti. Pritom je určujúca skúsenosť: reálne je to, čo môže byť vo vonkajšom svete zmenené motorickou aktivitou (Rose, 1968). V styku s realitou je telo – Ja prvý nástroj (Gäng, 1998). Základom je teda práca na sebauvedomovaní klientov vhodnou stimuláciou, identita sa rozvíja v rámci diferenciácie seba od okolia. Ľudský vývin bez skúseností, ktoré sú sprostredkované pohybom, nie je možný. V opačnom prípade zaostávajú všetky vývinové (aj mentálne) kroky.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (16)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie