25/2018

Publikačná aktivita psychiatrických kliník na Slovensku

článok prečítaný 1195 x

Autor: Vladimír Novotný

 

V práci sa podáva analýza počtu publikácií slovenských klinických psychiatrických pracovísk v odborných časopisoch (Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika, Alkoholizmus a drogové závislosti, Psychiatria pre prax, Česká a slovenská psychiatrie). Hodnotili sa len originálne a prehľadové práce, ktoré sa publikovali v rokoch 2003-2007. Celkove možno publikačnú aktivitu hodnotiť ako nie dostatočnú. Najaktívnejšie publikujú autori z Psychiatrickej kliniky LF UK a FNsP v Bratislave (viac ako 50% z 5 sledovaných klinických pracovísk).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (11)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie