27/2020

19-ročný pacient so schizofréniou a s atrofiou mozgu

článok prečítaný 2830 x

Autor: Aneta Bednářová, René Hako, Jana Veličová, Gabriela Šedivá

Schizofrénia a degradácia osobnosti dlhodobo liečeného pacienta na procesuálne ochorenie je stále aktuálnou témou pre mnohé výskumné práce, ktoré začali už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Cieľom práce je analýza kazuistiky l9-ročného pacienta s diagnózou schizofrénie s rýchlou progresiou atrofizácie mozgu i mozočka. CT nález mozgu a priebeh ochorenia sme porovnali s údajmi z dostupnej literatúry. Mnohé práce pojednávajú o atrofii v oblastiach hipokampu, parahipokampálneho gyru, cinguly, insuly, talamu a prefrontálneho a temporálneho kortexu. Väčšina z nich však rozoberá prípady chronicky liečených schizofrenikov. Náš prípad je raritný mladým vekom a rýchlou progresiou kortikálnej a cerebellárnej atrofie s kognitívnym deficitom. Kortexové abnormality sa považujú za neurobiologické charakteristiky schizofrénie. Avšak etiológia týchto abnormalít zostáva doteraz nepochopená.

Kľúčové slová: schizofrénia, atrofia mozgu, CT scan, kortexové abnormality

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (15)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie