27/2020

Vedecké a odborné publikácie v pregraduálnej a postgraduálnej výučbe medicíny

článok prečítaný 2608 x

Autor: Michal Bernadič, Marián Bernadič

Vedecká a odborná prezentácia – prednáška alebo publikácia – sú základné formy prezentácie každého účastníka doktorandského štúdia, vysokoškolského vedecko-pedagogického pracovníka, ale aj lekára v systéme celoživotného vzdelávania. Na základe dlhoročných odborných skúseností s editorskou a redakčnou prácou sa autori vyjadrujú k zásadným otázkam obsahovej a formálnej prípravy vedeckých a odborných publikácií so zreteľom na ich úlohy a význam v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní. Autori akcentujú význam vysokoškolského učiteľa ako významného predstaviteľa vedného odboru a vedeckého pracovníka. Lekárska fakulta ako centrum vedeckého výskumu s funkčným prepojením na výchovnovzdelávaciu činnosť je základom výchovy mladých lekárov. Autori analyzujú hlavné problémy v tejto oblasti.

Kľúčové slová: vedecká publikácia, odborná publikácia, učebný text, pedagogika, výučba medicíny

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie