27/2020

Analýza teórií snívania

článok prečítaný 5127 x

Autor: Dušan Fábik

Súhrn

Predložená práca sa zameriava na opísanie najvýznamnejších teórií snívania a vysvetlenie funkcie snov. Teórie sú členené na štyri hlavné kategórie: psychodynamické, neurologické, kognitívne a syntetizujúce. Každé uvedené hľadisko je rozšírené o viacero teórií, ktoré sú podrobené kritickej analýze a vyhodnotené vo svetle relevantných empirických dôkazov. Práca zhŕňa dôkazy obsahovej analýzy snov, experimentálnych štúdií zo spánkových laboratórií, nepriamych dôkazov, neuropsychologických štúdií a vývojových štúdií. Pripájame aj úvahy o aktuálnosti a vierohodnosti daných teórií.

Kľúčové slová: funkcia snov, syntetizujúce teórie, konsolidácia pamäti

 

Summary

The submitted work offers descriptions of the most important theories of dreaming and explains dream functions. Theories of dreaming fall into four main categories: psychodynamic, neurological, cognitive and synthesizing. Each of the aforementioned viewpoints encloses multiple theories which have been subjected to rigorous analysis and evaluated using relevant empiric proofs. This work contains proofs from dream content analysis, experimental studies from sleep laboratories, indirect proofs and proofs from neuropsychological and developmental studies. Consideration on validity and reliability of given theories is included.

Key words: function of dreams, synthesizing theories, memory consolidation

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (45)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie