27/2020

Nadpriemerné nadanie ako prediktor úspechu?

článok prečítaný 1721 x

Autor: M. Bernadič

 

Nadanie možno charakterizovať ako širšiu a hlbšiu schopnosť adaptovať sa v určitej oblasti na okolité prostredie, pochopiť zmysel vecí a javov a vedieť konať v danej situácii, dokázať využívať rozumové, zmyslové, pohybové a ďalšie schopnosti pri riešení určitých situácií. O intelektovom nadaní sa hovorí pomerne málo.

Hoci jednotlivci s nadpriemerne vysokým IQ sú v bežnom živote často nepraktickí, ich intelektové nadanie niekedy vzbudzuje závisť iných. Z doterajších výsledkov rôznych štúdií vyplýva, že nadpriemerné intelektové nadanie v ranom detstve nie je dobrým prediktorom úspechu. K úspechu sú totiž potrebné ďalšie podporné a motivačné atribúty nielen osobnostné, ale aj z prostredia. Cieľom nášho príspevku je poukázať na aktuálne otázky v danej oblasti (lit. 18).

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie