27/2020

Podtypy ruminácie ako sprostredkujúci faktor vzťahu medzi emocionálnym týraním detí a depresívnou náladou: brooding verzus reflexia

článok prečítaný 4418 x

Autor: Filip Reas, Dirk Hermans

 

O práci Reas, F., Hermans, D.: On the mediating role of subtypes of rumination
in the relationship between childhood emotional abuse and depressed mood:
brooding versus reflection (Depression and Anxiety, 25, 2008, s. 1067-1070)
referuje Bc. Jana Kováčová

Autori skúmali sprostredkujúcu rolu ruminácie vo vzťahu medzi emocionálnym týraním (emotional abuse) a depresiou, kde sa zamerali na 2 podtypy ruminácie: reflexia verzus brooding (vysvetlenie pojmov je na záver článku). Metóda: Študenti (N=101) vyplnili Emotional Abuse Subscale of the Childhood Trauma Questionnaire (škálu emocionálneho týrania z dotazníka detskej traumy); Ruminative Response Scale (Ruminačná odpoveďová škála) a Beck Depression Inventory (Beckova stupnica depresie). Výsledky: Zistilo sa, že ruminácia sprostredkuje vzťah medzi emocionálnym týraním v detstve a depresívnymi symptómami. Ďalšie analýzy ukázali, že tento prípad sa vyskytol pri brooding a nie reflektívnom podtype ruminácie. Závery: Výsledky podporujú dôkaz úlohy ruminácie ako mediátora vo vzťahu medzi týraním detí a depresiou, a zhodujú sa s nedávno navrhnutým rozlíšením rôznych podtypov alebo foriem ruminácie.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (6)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie