27/2020

Strata pocitu sebahodnoty – terapeutické a existenciálne súvislosti

článok prečítaný 2535 x

Autor: M. Chylík

 

Zdroje na zostavenie tohto referátu sú z oblasti umenia. Sú to kniha Milana Kunderu ”Nesnesitelná lehkost bytí“ a film” Predčítač“ – asi pred mesiacom premietaný v našich kinách. Na oboch si môžeme ilustrovať stret dvoch základných osobnostných systémov libidinózneho-pudového a selfsystému. Zjednodušene – libidinózny systém sa riadi princípom slasti rešpektujúc v rôznom stupni princíp reality. Selfsystém má za úlohu udržiavať narcistickú rovnováhu, zachovať pocit vlastnej hodnoty na optimálnej úrovni. Niekedy sú tieto 2 systémy v súlade – napr. po niekom túžim a zároveň pre mňa to môže byť spojené s nejakou významnou hodnotou. A v protiklade – niečo je slastné, no zároveň to môže odporovať nejakej časti vo mne spojenej napr. s pocitom hanby...

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie