27/2020

Integrativní psychoterapie a koncept práce s kruhy

článok prečítaný 1463 x

Autor: Jan Kubánek

Autor v článku popisuje původní nenáročnou techniku (Kubánek, 2009), inspirovanou pojetím sebepodrývajícího chování. Pomocí kruhů je možné přehledně zachytit klientovy obtíže a zdroje, zasadit je do interpersonálních situací a zhodnotit častost výskytu negativně a pozitivně vnímaných situací. Díky kruhům se můžeme také lépe orientovat kde, a jak působí některé jiné terapeutické směry. Autor dále srovnává své pojetí kruhů s jinými psychoterapeutickými přístupy, více se věnuje Na emoce zaměřené terapie (EFT) a Terapii zaměřené na schéma. Objevuje také prostor pro spolupráci s ostatními psychoterapeutickými směry a nabízí kruhy jako integrativně eklektický model.

Klíčová slova: kruhy, plus kruh, mínus kruh, EFT, emocionální schéma, Terapie zaměřená na schéma, módy, KBT, interpersonální psychoterapie, cirkulární, integrativní model, eklektický model

 

In this article, the authors describes an original, undemanding technique (Kubánek, 2009) inspired by the conception of self-defeating behaviour. Using the technique of circles it is possible to clearly map client´s problems and resources, to frame them into interpersonal situations and to access the incidence of situations perceived as negative and positive. Thanks to the circles we can also get a better overview of where and how other psychotherapeutic approaches can work. The author further compares his conception of circles with other psychotherapeutic approaches, elaborating on Emotions focused therapy and Schema-focused therapy. Further, a room for cooperation with other psychotherapeutic approaches appears and presents the circles as an integrative eclectic model.

Key worlds: circles, plus circle, minus circle, EFT, emotional scheme, Schema-focused therapy, CBT, interpersonal psychotherapy, circular, integrative model, eclectic model

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 0/5 (0)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie