27/2020

Quo vadis muzikoterapia a muzikofiletika na Slovensku?

článok prečítaný 1934 x

Autor: Peter Kusý

Súhrn

Autor ponúka stručné teoretické vymedzenie pojmov muzikoterapia a najmä muzikofiletika, pričom najmä druhý spomenutý pojem je v oblasti pomáhajúcich profesií menej frekventovaný. Primárne sa v práci snaží naznačiť niekoľko otázok, ktoré vychádzajú z aktuálneho stavu na Slovensku. Potreby ľudí v praxi, ktorí denne využívajú hudbu v rôznych kontextoch, nemôžu byť naplnené, ak sa bude prehlbovať určitá stagnácia v rozvoji disciplín muzikoterapia a muzikofiletika u nás.

Kľúčové slová: muzikoterapia, muzikofiletika, aktuálna situácia na Slovensku.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (6)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie