27/2020

Stabilizačné techniky a ich využitie v psychoterapii

článok prečítaný 2507 x

Autor: Andrea Ševčíková

Cieľom práce je priblíženie stabilizačných techník a ich využitie v každodennej psychiatrickej praxi. Tieto techniky sú efektívne nielen pri posttraumatickej stresovej poruche, ale pri väčšine psychických ťažkostí – pri adaptačných, úzkostných a afektívnych poruchách, pri disociatívnych stavoch, pri somatoformných poruchách, pri rôznych psychosomatických syndrómoch, pri poruchách spánku, pri závislostiach a podobne. Autorka uvádza postupy niektorých techník.

Kľúčové slová: trauma, psychoedukácia, posstraumatická stresová porucha, stabilizácia, stabilizačné techniky – relaxačné, spevňujúce, dištančné a upokojujúce.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 2/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie