27/2020

Ako sú ľudia s demenciou zobrazovaní v slovenských online médiách? Obsahová analýza vizuálnych reprezentácií demencie

článok prečítaný 776 x

Autor: Anna Šestáková, Lenka Ščerbová

Média, ktoré súčasne plnia úlohu sprostredkovateľa a tvorcu verejného diskurzu, orientujú pozornosť verejnosti na konkrétne témy, problémy a udalosti. Interpersonálna a mediálna komunikácia umožňuje jedincom vymieňať si myšlienky, presvedčenia a skúsenosti so sociálnym okolím, čím vzniká kolektívne zdieľaná realita, ktorá sa ďalej transformuje v komunikačných procesoch. Spolu s ďalšími formami sociálnej komunikácie, médiá rámcujú, konštruujú a legitimizujú určitú verziu reality (Moscovici, 1961, 2007). Majú teda potenciál nielen reflektovať systémy presvedčení, ktoré existujú v spoločnosti v určitej dobe, ale ich aj aktívne utvárať.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie