27/2020

Biomedicínsky model demencií a jeho alternatívy

článok prečítaný 1402 x

Autor: Jana Plichtová, Anna Šestáková

Súhrn

Biomedicínsky model charakterizuje demenciu a jej najčastejšiu neurodegeneratívnu formu - Alzheimerovu chorobu - ako progresívne a nezvratné ochorenie, na ktoré neexistuje účinný liek. Osoby, ktoré s diagnózou demencie žijú, ich skúsenosti, ich prežívanie sociálnopsychologických dopadov stigmatizácie kvôli diagnóze, stoja mimo jeho záujmu. Výpovede samotných osôb s demenciou a ich blízkych však nesvedčia o tom, že s diagnózou začína pomalé umieranie, končí aktívny a plnohodnotný život. Mnohí sa dokážu vyrovnať nielen so samotnou chorobou, ale aj zvládnuť negatívne sociálnopsychologické dopady choroby (napr. sociálne vylúčenie), sú naďalej aktívni, zastávajú svoje roly v rodine, pestujú pôvodné aj nové záľuby a vzťahy, a to prinajmenej po dobu jednej dekády po diagnóze. Darí sa im to aj vďaka podpore, povzbudeniu od blízkych osôb, vďaka ich láskavému a úctivému zaobchádzaniu. Prezentované alternatívne modely demencie, ktoré v článku predstavujeme, prinášajú radikálne odlišnú perspektívu. Ich cieľom je zlepšiť kvalitu života osôb s demenciou, zvýšiť ich subjektívnu pohodu, vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia viesť dôstojný a zmysluplný život. To znamená poskytovať takú opateru, takú kvalitu služieb a starostlivosť, ktorá rešpektuje autonómiu, potreby a práva osôb s demenciou. S tým je spätá nevyhnutnosť zmeniť kvalitu vzťahu medzi osobou s demenciou a osobou opatrovateľa. Jednostrannú závislosť, paternalistický vzťah treba transformovať na vzťah partnerský, vzájomný, podporujúci a empatický. Rovnako nevyhnutná je podpora relevantných inštitúcií štátu, politická vôľa pustiť sa do transformácie inštitúcií, ktoré poskytujú starostlivosť a služby osobám s demenciou a ich rodinám. Podmienkou úspešnej transformácie je aj adekvátne finančné a symbolické odmeňovanie všetkých zainteresovaných, vrátane formálnych aj neformálnych opatrujúcich osôb.

Kľúčové slová: biomedicínsky model, demencia, Alzheimerova choroba, stigma, alternatívne modely demencie.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 4/5 (5)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie