27/2020

Reprezentace vztahové vazby u drogově závislých pacientů

článok prečítaný 2590 x

Autor: Kateřina Pečtová

Výzkumná studie se zaměřuje na souvislost mezi typem vztahové vazby (mírou úzkostnosti a vyhýbavosti ve vztahu) a závislostí na návykových látkách. Zkoumáme typ vztahové vazby u pacientů závislých na návykových látkách k matce a otci a porovnáváme s typem vztahové vazby ke stejným postavám u respondentů, kteří nejsou závislí. Zkoumali jsme vzorek 103 závislých pacientů procházejících léčbu v terapeutické komunitě a 105 respondentů z porovnávací skupiny. Použili jsme nástroj ECR – RS, sebeposuzující Dotazník vztahových struktur. Předchozí studie potvrzují, že odlišnosti v typech vztahové vazby výrazně souvisí s rozdíly v efektivnosti emoční regulace. Většina závislých pacientů vykazuje symptomy týkající se obtíží, které plynou z narušené schopnosti ustavit a udržet emoční rovnováhu ve vztazích. V literatuře se hovoří o závislosti jako o neúspěšném pokusu o regulaci emocí a snahu o vyřešení deficitů v psychické struktuře. Tyto deficity omezují kapacitu závislých osob k tvorbě blízkých vztahů a vedou je k nahrazení mezilidských vztahů chemickými látkami. Výsledky naší studie naznačují souvislost mezi závislostí na návykových látkách a výrazně vyšší mírou úzkostnosti a vyhýbavosti (nižší mírou jistoty) ve vztahu k matce a otci.

Klíčová slova: vztahová vazba, závislost, emoční regulace

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (1)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie