27/2020

Nozologické transformácie transrodovej identity v najnovších psychiatrických klasifikáciách

článok prečítaný 1440 x

Autor: Michal Patarák

Rodová dysfória je podľa piatej Diagnostickej a štatistickej príručky Americkej psychiatrickej spoločnosti (DSM-5) definovaná ako výrazný nesúlad medzi zakúšaným/vyjadrovaným rodom a priradeným rodom, trvajúci prinajmenšom šesť mesiacov. Rodový nesúlad je jedenástou revíziou Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-11) definovaný ako zjavný a trvalý nesúlad medzi zakúšaným rodom jedinca a jeho priradeným pohlavím, pričom skúsenosť rodového nesúladu musí byť neustále prítomná aspoň niekoľko mesiacov. V porovnaní s poruchami rodovej identity a transsexualizmom ide v oboch najnovších klasifikačných systémoch o výrazné terminologické a konceptuálne zmeny, ktoré možno hodnotiť prevažne pozitívne. Prístup zvolený v MKCH11 je však bližšie klinickej realite a vo všeobecnosti ho je možné považovať za užitočnejší, zmysluplnejší a voči jedincom s transrodovými identitami ústretovejší.

Kľúčové slová: porucha rodovej identity, rodová dysfória, rodová nekonformnosť, rodový nesúlad, transrodová identita, transsexualizmus.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (19)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie