25/2018

Byť či nebyť (dospelá)? To je otázka . . . Kazuistika psychodynamickej / hlbinnej psychoterapie pacientky s panickou poruchou

článok prečítaný 3251 x

Autor: K. Kusá

 

Táto kazuistika predstavuje mladú študentku so závislými rysmi osobnosti, ktorá prišla do terapie kvôli symptómom panickej poruchy. Táto prepukla v období, kedy sa u nej zosilnila potreba autonómneho konania, realizácie vlastných životných prianí, ktoré boli v rozpore s predstavami jej rodičov. U pacientky sa dostali impulzy k autonómnemu konaniu do konfliktu s prianím závislosti a s hrozbou straty lásky rodičov. ”Imobilizujúcu“, panickú úzkosť môžme na tomto pozadí chápať ako kompromisné riešenie tohoto intrapsychického konfliktu. Kazuistika obsahuje prvé interview s pacientkou, prierez jej biografickou anamnézou, priebeh psychoterapie, vedenej psychodynamicky, v rôznych štádiách terapie s rôznym akcentom sa pohybujúcej medzi pólmi expresívne – supportívneho kontinua. Časť terapie bola vedená formou KIP (katatýmne-imaginatívna psychoterapia) s využitím imaginácií. Kazuistika je mojou záverečnou prácou supervízneho a teoretického modulu v psychodynamickej (hlbinnej) psychoterapii.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 3/5 (14)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie