27/2020

Vplyv rodičov na úspešnosť psychoterapie detí

článok prečítaný 2396 x

Autor: Katarína Hadasová

Kým relaxácia v tradičnom prevedení je vhodná pre deti od 12 rokov, existujú aj také modifikácie, ktoré sa dajú použiť aj pre deti v nižšom veku. S deťmi sa relaxácia doma nacvičuje za pomoci rodiča (obyčajne matky), ktorý preberá úlohu terapeuta. Prijať fyzický kontakt je regres k vývinovo nižšiemu štádiu, kedy dieťa dostáva informácie z okolia práve cez matku. Pocit bezpečia, ktorý sa týmto fyzickým kontaktom posilňuje, napomáha dieťaťu prekonať strach a urýchľuje osvojenie si relaxácie. Relaxáciou sa snažíme dosiahnuť zmenu tak, že ju dieťa počas nácviku prežije a rozprávky napomáhajú k tomu, aby si túto zmenu aj uvedomilo. Tým, že prepájame emocionálne faktory s viacgeneračnými metapríbehmi z rozprávok, znásobuje účinnosť relaxácie.

Kľúčové slová: detská modifikácia relaxačnej psychoterapie, metapríbeh, rodič

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (2)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie