27/2020

Kognitívne funkcie a depresia vo vyššom veku: Údaje zo štúdie NEUROPSY

článok prečítaný 738 x

Autor: Anton Heretik, sr., Andrea Heretiková Marsalová, Eva Smolejová, Barbora Vašečková, Viera Cviková, Miroslava Abrahámová, Anton Heretik, jr.,Michal Hajdúk

Súhrn

Porucha nálady predstavuje jadrový príznak afektívnych porúch. Viaceré štúdie preukázali, že u pacientov s depresiou dochádza aj k významným zmenám fungovania kognitívnych procesov. U starších ľudí sa zmeny v oblasti kognície často objavujú spolu s poruchou nálady alebo anhedóniou. Cieľom príspevku je analyzovať vzťah medzi depresiou a zhoršením kognitívnych funkcií u starších ľudí vo vyššom veku ako 65 rokov. Vý-skumný súbor pozostával z 224 participantov vo veku 65 až 92 rokov. Závažnosť depresívnej symptomatiky slabo korelovala s kognitívnym výkonom. Intenzita depresívnej symptomatiky meraná Geriatrickou škálou depresie silnejšie korelovala s výkonom v skríningových testoch kognície, ako to bolo v prípade Dotazníku o zdravotnom stave pacienta PHQ-9. Implikácie výskumných zistení sú diskutované.

Kľúčové slová: depresia, kognícia, vyšší vek.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (3)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Najčítanejšie články

Najviac hodnotené

Depresívna porucha a suicidalita

Prečítané: 2879x Hodnotenie: 5.0

1

L. Breger: Dostojevskij. Autor ako psychoanalytik

Prečítané: 302x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická charakteropatia moci

Prečítané: 296x Hodnotenie: 5.0

1

Narcistická porucha osobnosti – obranné mechanizmy

Prečítané: 373x Hodnotenie: 5.0

1

Narcizmus a „Follow your need“ – úvaha

Prečítané: 377x Hodnotenie: 5.0

1

Vyhľadávanie