27/2020

Zamyslenie: Čoho sa náš pacient bojí?

článok prečítaný 2190 x

Autor: Janoška D.

 

Častým príznakom, ktorý diagnostikuje lekár po tom, čo pacient k nemu vstúpi do ambulancie, je úzkosť.Úzkostné poruchy sú častou komorbiditou pri iných psychických a telesných poruchách alebo ochoreniach.Pacienti však zažívajú obavy a strach pri kontakte s lekárom, a v kontakte s psychiatrom obzvlášť, majúzrozumiteľné obavy a strachy. Lekár by mal vedieť odlíšiť patologickú úzkosť od príznakov choroby, odtelesných stavov pripomínajúcich úzkosť, ale predovšetkým od psychologicky zrozumiteľných pocitov svojichpacientov. Strach a obavy pacientov s duševnou poruchou sú odlišné od prežívania pacientov so somatickouporuchou, majú svoje špecifiká a len individuálna starostlivosť, venovanie dostatku času a pozornosti našimpacientom môže zmeniť ich postoje k spolupráci v liečbe.

Čítajte článok

Hodnotenie článku

nízke

vysoké

 
Hodnotenie: 5/5 (8)
 

Diskusia ku článku

Nový príspevok
K tejto stránke neexistuje žiaden príspevok v diskusii.

Vyhľadávanie