27/2020

Obsah čísla 1-2021

Letter to Editor

Věc psychosomatiky

Autor: Jiří Růžička

 

Prehľadová práca

Biomedicínsky model demencií a jeho alternatívy

Autor: Jana Plichtová, Anna Šestáková

 

Pôvodná práca

Laické reprezentácie demencie a riziká jej stigmatizácie

Autor: Jana Plichtová, Petra Brandoburová

 

Prehľadová práca

Prehľadová práca

Predstavujeme nové knihy

Ako zlepšiť duševné zdravie

Autor: Lloyd I. Sederer

 

Vzťahová väzba s domácimi zvieratkami

Autor: H. Julius, A. Beetz, K. Kotrschal, D. Turner, K. Uvnäs-Moberg

 

Vyhľadávanie