25/2018

Obsah čísla 3-2018

Prehľadová práca

Kognitívne funkcie pri depresii – „horúca kognícia“ alebo „kognitívny deficit“?

Autor: Eva Smolejová, Anton Heretik Jr., Barbora Vašečková, Mária Králová, Michal Hajdúk

 

Tendencia k unáhleným záverom a perzekučné bludy

Autor: Alexandra Straková, Ľubica Forgáčová, Michal Hajdúk

 

Psychiatrická klasifikácia

Vyhľadávanie