24/2017

Obsah čísla 2-2017

Prehľadová práca

„Umenie žiť“ z pohľadu adolescentov a dospelých

Autor: Blanka Šulavíková, Ľuboslava Sejčová

 

Kazuistika

Vyberáme zo svetovej literatúry - preklad

Manželstvo: evolučná perspektíva

Autor: Glenn E. Weisfeld, Carol C. Weisfeld

 

Neurálne mechanizmy výberu partnera: hypotéza

Autor: Helen Fisher, Arthur Aron, Debra Mashek, Haifang Li, Greg Strong, Lucy L. Brown

 

Predstavujeme nové knihy

Vyhľadávanie

Menu