25/2018

Obsah čísla 4-2018

Editoriál

K 25. výročiu založenia časopisu

Autor: MUDr. Pavel Černák, PhD.

 

Pôvodná práca

Depresívna porucha ako komorbidita HIV pozitívnych pacientov – vlastné sledovanie

Autor: Aneta Bednářová, Jakub Sekula, Lenka Balogová, Pavol Jarčuška, Zuzana Paraličová, Ivan Dóci

 

Kazuistiky

Spektrum disociatívnych porúch a ich psychodynamika

Autor: Boris Čech, Alexandra Říhová, Karol Zabák

 

Prehľadová práca

Predstavujeme nové knihy

Vyhľadávanie