23/2016

Obsah čísla 3-4-2016

Pôvodná práca

Subjektívna evaluácia a jej význam pri hodnotení efektu liečby

Autor: Tatiana Čaplová, Dana Krajčovičová

 

Prehľadová práca

Teória narcizmu

Autor: Heinz Henseler (slovenský preklad Jozef Hašto)

 

Poruchy self (Selbst) a ich liečba

Autor: Heinz Kohut, Ernest S. Wolf (slovenský preklad Jozef Hašto)

 

Predstavujeme nové knihy

Vyhľadávanie

Menu